Privacitat i Avís Legal

Privacitat i Avís Legal

Avís Legal

Avís Legal del domini www.corpeverest.com corresponent a CORPORACIÓN EVEREST, englobant les empreses Foment del Reciclatge amb nº de CIF A61868147, Planta Intercomarcal del Reciclatge amb nº de CIF A62243878, Contenidors Públics de Catalunya amb nº de CIF A62502968 i Grues Everest amb nº de CIF A58953118, amb domicili a Carrer Mar Baiona 58, 08202 Sabadell, Barcelona.

Condicions generals d’ús del web

CORPORACIÓN EVEREST li informa de que l’accés i utilització de la pàgina web www.corpeverest.com i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici de que l’accés d’algun dels anteriorment nomenats serveis o continguts puguin precisar d’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

Consegüentment, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquest web, donat que qualsevol ús que es faci d’ell o dels serveis i continguts inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en el text d’aquest Avís Legal.

Degut a la pròpia natura d’Internet, donada la possibilitat de que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol lloc del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix CORPORACIÓN EVEREST estan dirigits a clients que es mouen per qualsevol país. No obstant lo anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de servei o continguts oferts, CORPORACIÓN EVEREST es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que es consideri oportú.

CORPORACIÓN EVEREST es reserva el dret a realitzar canvis en el web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny del web. Els serveis i continguts del web són susceptibles d’actualització periòdica i degut a que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i l’exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.

Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, pel que proposem que revisi aquests termes quan visiti el web de nou o sol·liciti el nostre servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualsevol de les altres Condicions Generals, i particulars, que regulin l’accés a béns i serveis concrets dins el web.
Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial.

Tant el disseny d’aquest lloc web, com els seus codis font, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte amb autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

En tot cas, CORPORACIÓN EVEREST declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial a tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb CORPORACIÓN EVEREST omplint el formulari que trobarà a la secció Contacte.

Links o hipervincles

Des d’aquest web, CORPORACIÓN EVEREST li proporciona o pot proporcionar-li l’accés a altres pàgines web que consideri poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és merament el de facilitar la recerca dels recursos que li poden interessar a Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a CORPORACIÓN EVEREST ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que se’n poden derivar de l’accés o de l’ús de la mateixa. Així mateix, CORPORACIÓN EVEREST es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les que se’n faci referència als enllaços. Per aquest motiu, si considera que l’establiment d’aquests vincles poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb CORPORACIÓN EVEREST omplint el formulari que trobarà a la secció de Contacte. Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o de direccions de correu electrònic al web, excepció feta en aquests suposats casos en els que, expressament, CORPORACIÓN EVEREST manifesti el contrari. De forma addicional, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests vincles hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de CORPORACIÓN EVEREST de la pàgina on es realitza l’enllaç.

No obstant lo anteriorment dit, en qualsevol moment CORPORACIÓN EVEREST podrà retirar l’autorització menciona en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tant aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de CORPORACIÓN EVEREST.

Frames o marcs

CORPORACIÓN EVEREST prohibeix expressament la realització de “framings” o l’ús per part de tercers de qualsevol dels altres mecanismes que alterin el disseny,
configuració original o contingut web.

Publicitat

En el web s’adherirà tota aquella publicitat de CORPORACIÓN EVEREST o de terceres empreses anunciants que considerem puguin ser del seu interès.

Sense perjudici de allò establert a la Política de Privacitat, CORPORACIÓN EVEREST es compromet a no facilitat informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònimes sobre l’ús del web, amb la finalitat de que es pugui millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives dels usuaris.

Així i tot, CORPORACIÓN EVEREST li informa de que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, l’ús que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb l’ús que se’n pot fer d’aquesta informació l’empresa anunciant, CORPORACIÓN EVEREST no es fa responsable de la recollida d’informació per les abans anomenades empreses.

CORPORACIÓN EVEREST pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es poden utilitzar en els llocs i pàgines web de CORPORACIÓN EVEREST s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari.

Les cookies serveixen només per fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés d’aquest lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o lloc web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies o per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Privacitat

Aquest lloc web es compromet al compliment de la Llei Orgànica 17/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D) i amb el seu Reglament de Desenvolupament, Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre (R.D.L.O.P.D), mantenint una política de privacitat sobre les dades personals en l’ús que d’aquests doni CORPORACIÓN EVEREST.

Responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis del web d’acord amb els termes expressat en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.

L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de CORPORACIÓN EVEREST, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els dissenys, logos, o continguts del web i/o atempti de qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial del web o dels continguts i serveix de la mateixa, serà responsable davant CORPORACIÓN EVEREST de la seva actuació.

Responsabilitats de CORPORACIÓN EVEREST

Ús incorrecte:

CORPORACIÓN EVEREST ha creat el web per a la promoció dels seus productes i/o serveis, però no pot controlar l’ús del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i l’ús correcte de la informació contingut en el web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable CORPORACIÓN EVEREST per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.

Continguts:

CORPORACIÓN EVEREST facilita tots els continguts del seu web, sota determinades condiciones de bona fe, i s’esforçarà en la mesura de lo possible per que els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, CORPORACIÓN EVEREST no pot assumir cap responsabilitat al respecte de l’ús o l’accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al que es dirigeix el web, responsabilitat final de la qual caurà sobre l’usuari. Així mateix, CORPORACIÓN EVEREST no pot controlar els continguts que no hagin sigut elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec pel que no respondrà en cap cas pels danys, continguts o problemes tècnics que es puguin ocasionar per part d’aquests tercers.
Publicitat:

CORPORACIÓN EVEREST adherirà en el web publicitat pròpia o de tercers per oferir-li productes o serveis que entengui puguin ser del seu interès. No obstant, i en el que respecta a la publicitat de tercers, CORPORACIÓN EVEREST no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis als que aquesta es refereixi, pel que no respondrà de cap dany que es pugui generar a l’usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.

Virus:

CORPORACIÓN EVEREST es compromet a aplicar en la mesura de lo possible, les mesures oportunes a la seva mà per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam, etc... en el seu web. Així i tot, aquestes mesures no són 100% infalibles i, per això, CORPORACIÓN EVEREST no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. Com a conseqüència, CORPORACIÓN EVEREST no serà responsable dels danys que aquests poguessin produir a l’usuari.

Falls tècnics:

CORPORACIÓN EVEREST posa els medis necessaris a la seva mà per la continuïtat d’aquest web i realitzarà els seus millors esforços per a que no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fall tecnològics, ni la permanent disponibilitat del web i dels serveis continguts en aquest, en conseqüència, no s’assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat o pels falls en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a CORPORACIÓN EVEREST.

Llei aplicable i jurisdicció:

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà l’espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al web, CORPORACIÓN EVEREST i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i als tribunals mercantils de SABADELL.

Interessats que facilitin les seves dades a través de la pàgina web.

Complint la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D i R.D.LO.P.D), li informem de que les seves dades personals, recollides a través del web, mitjançant formularis o vincles al correu electrònic, seran tractats amb finalitats de: gestió de clients potencials, contactes i accions de comunicació comercial, podent ser allotjats als fitxers corresponents.

Per últim, li informem de que les seves dades seran conservades dins els fitxers de la nostra empresa amb la fi de realitzar un seguiment comercial i mantenir-li informat (sobre els serveis i productes que puguin ser del seu interès) per correu postal, telefònicament o mitjançant qualsevol altre mitjà electrònic que ens hagi facilitat.

Per poder exercir els drets, que com a titular de les seves dades personals li contempla la Llei, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament la seva persona mitjançant fotocòpia del D.N.I a CORPORACIÓN EVEREST, indicant en el sobre de referència: “Protecció de Dades”, a la següent direcció: Carrer Mas Baiona 58, 08202 Sabadell, Barcelona.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información Cerrar